Vi öppnar kl 17 på fredag (17/3)
Detta pga renovering av banan.